OrangeBrain: Plussing

Een écht goed idee is tegelijk verrassend en voor de hand liggend. Alleen kwamen eerder alle elementen ervan nog niet bij elkaar. Het treft je niet alleen in je hoofd, maar ook in je hart.

Het raakt je, inspireert je en wel zo dat het je kan gaan leiden. Het geeft je energie en je ziet het waardevolle ervan in. Je wilt er eigenlijk meteen mee aan de slag, het idee gaan omzetten in concrete acties, doelen of producten.

Maar het is niet eenvoudig het idee helder te krijgen, in woord of op schrift, of de legitimiteit die jij erbij voelt en ziet, zichtbaar te maken. Dat is lastig, want het houdt je wel bezig. Wat er nodig is: je moet de kern leren zien, de werkelijke betekenis van het idee in een situatie of een context. De kern is nu nog te abstract, het zijn beelden in je hoofd, vluchtig en soms ongrijpbaar.

Het écht goede idee kan ook met je aan de haal gaan, ook in negatieve zin. Je blijft dan zitten met het frustrerende gevoel dat je het goede idee niet kunt definiëren; je loopt achter een soort illusie aan.

Tijd om OrangeBrain erbij te halen!

Laat je ‘plussen’ door OrangeBrain. We gebruiken een methodiek die gebaseerd is op bestaande procesmatige stappen, aangevuld met onze eigen visie en uitwerking daarvan:

 • Voel
 • Begrijp
 • Verrijk
 • Maak
 • Launch
 • Evalueer

   

1.  Voel:

De eerste stap is gevoel ontwikkelen voor het idee. De focus in deze eerste stap ligt op vragen, vragen en nog eens vragen. Zoveel mogelijk informatie verzamelen, zodat het idee daarmee in de volgende stap helder (genoeg) kan worden omschreven. De informatie die relevant is voor jouw OrangeBrain-plussing proces bepaal je zelf en als je dat wilt, kunnen wij je daarbij natuurlijk goed helpen. Werk je bijvoorbeeld bij een organisatie die zich richt op rare diseases dan is het goed om te weten wie de stakeholders zijn, zowel intern als extern, zowel lokaal als internationaal. Het is belangrijk om tijdens deze stap geen aannames te doen en vooroordelen achterwege te laten.
OrangeBrain ondersteunt je door het vraag- en zoekproces te begeleiden en de stakeholders en hun invloed in kaart te brengen.

2. Begrijp

Alle informatie die in de eerste is verzameld, wordt in stap twee geanalyseerd. Met deze analyse kan het idee kernachtig gedefinieerd worden.

Het draait om het formuleren van de juiste uitdaging of vraagstuk áchter het idee. Je krijgt hier een goed beeld van, doordat je de wensen, behoeften en motivatie van de doelgroep goed leert begrijpen, zodat er in de latere fases een dienst of product wordt ontwikkeld die de daadwerkelijke uitdaging kan invullen.
OrangeBrain ondersteunt je het vraagstuk/uitdaging helder te krijgen. Samen stellen we een duidelijke en krachtige definitie op.

3. Verrijk

Bij het verrijken van het idee houden we drie basisregels aan:

 1. Respectful listening and listen without judgement, say “yes and …. And don’t say “yes, but…” (that’s the quickest way to kill a potential great idea). Door enthousiast en positief te reageren binnen deze fase blijft de intrinsieke motivatie van de aanwezigen hoog, er wordt namelijk serieus en actief naar elkaar geluisterd; er is een open houding
 2. Wees positief naar elkaar. Heb respect voor de talenten en mogelijkheden van iedere deelnemer. Wanneer iemand iets voorstelt en je zegt ‘jemig wat een raar idee” is dat een snelle manier om het idee (en de motivatie van je collega) om zeep te helpen. Je kunt ook zeggen: ‘dat is een creatieve manier van kijken’, of ‘wat hebben we nodig om dit te laten werken?’. Hiermee focus je direct op de issues. Stel nieuwe constructieve suggesties voor.
 3. Voer een gestructureerd debat. Dat betekent dat het gesprek serieus en constructief is. P We kijken kritisch naar bestaande producten en diensten en tegelijk generen we nieuwe ideeën die verder gaan en ‘plussen’: er wordt een betere oplossing, product of dienst gecreëerd.


Deze derde fase is vaak een moeilijke fase, omdat er ook beslissingen moeten worden genomen. Daarom is het belangrijk om juíst deze fase bewust te doorlopen, zodat iedereen uiteindelijk goed genoeg begrijpt waarom we tot een bepaald besluit gekomen zijn.
OrangeBrain ondersteunt je je ideeën te verrijken!

4. Maak en ontwikkel

De in stap 3 gezamenlijk gekozen oplossingsrichting gaat ontwikkeld worden. Hierbij is het zaak dat stakeholders vanuit de doelgroep betrokken zijn. Dit creëert betrokkenheid en draagvlak; dat is van groot belang bij de vervolgstappen en de launch van het idee.

Bij de werkelijke realisatie van het idee (of de uitdaging achter het idee) is het belangrijk om een tijdspad met mijlpalen op te stellen, binnen een duidelijk plan van aanpak. Stel doelen (KPIs) om te kunnen meten wat de resultaten zijn. z

De OrangeBrain Pyramid of influence kan onderdeel zijn van het plan van aanpak.

OrangeBrain ondersteunt je graag bij het opstellen van een tijdspad met mijlpalen en het maken van plan van aanpak.

5. Launch

Het is zover, het project gaat ‘vliegen’. Nu is het zaak om de communicatie eromheen goed te hebben zodat de juiste middelen worden ingezet om de juiste doelgroep te bereiken. Welke onderdelen van de mediamix worden ingezet en hoe kan all-channel hierin een rol spelen.
OrangeBrain ondersteunt je graag bij de launch van het project.

6 Evalueer

Evalueer op vooraf vastgestelde momenten de KPI’s waarop je het project zou meten.
OrangeBrain ondersteunt je bij de evaluatie en stelt nadien en helder rapport op met conclusies en aanbevelingen.

Spreekt deze aanpak je aan? Neem contact op met OrangeBrain om je wensen en behoeften te bespreken!

Mail Gerard